eron-lock-logo    
   
 

Servis - kľúčová služba:

Vígľašská 3010/9
851 07 Bratislava, Petržalka
0903 246 001
0948 266 100
 
   
    o nas servis a predaj služby kontakt      
       
eron lock podklad  

Non-stop otváranie dverí

Zabudli ste kľúče vo dverách zvnútra? Zalomil sa kľúčik? Vandalizmom znefunkčená zámka? Volajte a píšte nám! Naša kľúčová služba Vám pomôže a opraví pokazené dvere.


Bezpečnostné zámky

Na bezpečnostných dverách sa používajú moderné zámky s cylindrickou vložkou, ktoré sa zaraďujú do bezpečnostných tried. Bezpečnostné triedy jednotlivých prvkov a dvier ako celku sú navzájom harmonizované. Napríklad dvere bezpečnostnej kategórie 3, ktoré sa považujú za postačujúce na ochranu štandardných bytov a rodinných domov, nesmú obsahovať prvky s triedou bezpečnosti nižšou ako 3. Vložky v tejto bezpečnostnej triede sú odolné proti prevŕtaniu i proti otvoreniu planžetou a začínajú sa cenovo na hranici okolo 30 €. Vložky v triede 4 sú chránené proti kopírovateľnosti kartou s bezpečnostným kódom. Pri výbere bezpečnostných dverí sa nevypláca na týchto komponentoch šetriť nakoľko nie sú rozhodujúcou položkou z celkovej ceny. Zámka, v ktorej sa vložka nachádza, ovláda mechanizmus viacerých závor na zabezpečenie dverí vo viacerých bodoch. Hoci by páchateľ vylomil vložku, mechanizmus zámky zablokuje závory v zamknutej polohe, takže dvere naďalej ostanú zamknuté.
  eron lock podklad
   
Dodávame aj zámky, ktorých závora sa po zamknutí hákom zasekne do otvoru zárubne, a bráni tak násilnému roztiahnutiu zárubne. Bezpečnostné kovania účinne chránia cylindrickú vložku z vonkajšej strany, z ktorej nie sú na ňom umiestnené viditeľné skrutky. Skrutky kovania sú dosiahnuteľné z vnútornej strany dvier. Kovanie chráni vložku po obvode, alebo ju celkom zakrýva aj z prednej strany pred násilnou deštrukciou, rozlomením, vytrhnutím zo zámky, prípadne pred prevŕtaním. Dodávame aj kovanie, ktoré celkom zarýva otvor na kľúč. Otvára sa po zadaní kódu.


Najčastejše používané riešenie

Vložka s registračnou kartou, vyšší štandard za nižšiu cenu. V cene vložky sú 3 kľúče, výroba ďalš ích kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty. Trieda bezpečnosti 3 je štandardom pri všetkých typoch ochranných dverí.


Bezpečnostné dvere

Bezpečnostné dvere musia mať certifikát preukázania zhody, ktorý udeľuje autorizovaná osoba MVRR SR. Certifikáty sa rozdeľujú do štyroch bezpečnostných tried: bezpečnostná trieda 1 – základný stupeň ochrany, 2 – dostatočný stupeň ochrany, 3 – vysoký stupeň ochrany a 4 – veľmi vysoký stupeň ochrany.Bezpečnosť dverí neznamená, že dverovú výplň nemožno násilne prekonať. Dôležitý je čas, ktorý treba na prekonanie zložených materíálov výrobku, a ten určuje zaradenie do príslušnej kategórie. Dlhší čas na prekonanie s použitím náradia predstavuje vyššiu úroveň bezpečnosti. Ak zabezpečujeme vstup do bytovej jednotky vo viacpodlažnom bytovom dome, postačí bezpečnostná trieda dverí 1 až 3. V rodinných domoch navrhujeme dvere s rovnakou triedou bezpečnosti, ale s exteriérovou povrchovou úpravou, ktorá nepodlieha poveternostným vplyvom.V rámci EÚ sa používajú bezpečnostné triedy 1 až 6, pričom vyššie číslo znamená aj vyšší stupeň ochrany. O úrovni bezpečnosti okien a dverí sa hovorí v normách EÚ: ENV 1627 až 1630, ktoré zatiaľ u nás neplatia. V nedávnej minulosti boli zaužívané bezpečnostné kategórie A, B, C (A = najvyšší stupeň bezpečnosti proti násilnému prekonaniu, C = najnižší).Naši odborníci Vám pomôžu pri výbere vhodnej kategórie dverí, zabezpečia Vám optimálnu cenovú kategóriu v závislosti o Vašich požiadaviek na bezpečnosť a dizajn.


Bezpečnostné zárubne

Oceľové zárubne sa vyrábajú aj s prvkami pasívnej bezpečnosti, sú teda vystužené a zosilnené v kritických miestach (v oblastiach závesov, otvorov na závoru a strelku zadlabávacej zámky). Tým sú zabezpečené proti násilnému prekonaniu, napríklad roztiahnutím zárubne v priestore uzamykacích mechanizmov. Vzniknutá medzera umožní uvoľnenie závory a strelky zámky zo zapadacieho plechu, resp. z otvorov v zárubni.


Systém jediného kľuča

Prekáža Vám ťažký zväzok kľučov - máme pre Vás Výhodné riešenie
Moderné systémy umožňujú určitým kľúčom otvárať podskupinu zámkov v niektorom objekte. Cieľom systému hlavného a generálneho kľúča je minimalizácia počtu kľúčov potrebných na odomykanie zámkov. Majiteľ budovy tak môže jediným kľúčom otvoriť všetky dvere, obyvateľ (resp. nájomník či vlastník) bytu len tie dvere, do ktorých mu majiteľ udelí právo vstupu (napríklad byt, hlavný vchod, pivnica, garáž...), a to tiež len jediným kľúčom. Pri tomto systéme nikto nemusí nosiť pri sebe veľký počet kľúčov. Cena jedného je okolo 2,10 €. Každý systém sa navrhuje a vyhotovuje ako jedinečný, takže sa netreba báť o bezpečnosť. Cena jednej vložky je asi 15 €.
otváranie zabuchnutých dverí 24 hodinový servis – kľúčová služby:
Vígľašská 3010/9, 851 07 Bratislava
Telefón T-mobile:+421 903 246 001
Telefón O2: +421 948 266 100
E-mail: eronlock@email.cz

   
 

 

facebook logo
Webdesign+SEO Prestige Ideas l © 2011 Eron Lock s.r.o. l Webové stránky